ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อหน่วยงานราชการ
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสฯและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletสถาบันความปลอดภัยฯ
dot
สนง.คุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่
dot
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร/อีเมลล์
dot
เว็บไซต์น่าสนใจ
dot
bulletILO
bulletSHRM
bulletPMAT
bulletTMA
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletคกก.ส่งเสริมการลงทุน
bulletการนิคมอุตสาหกรรม
dot
ข่าวสาร/หนังสือพิมพ์
dot
bulletบางกอกโพสต์
bulletเดอะเนชั่น
bulletผู้จัดการรายวัน
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletมติชน
bulletคม ชัด ลึก
bulletสยามธุรกิจ
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletสยามกีฬา
bulletABC News
bulletBBC
bulletCNN
bulletNBC
bulletNew York Times
bulletReuters
bulletTIME
bulletAsahi Shimbun
dot
บริการแปลเอกสาร
dot
bulletแปลเอกสารธุรกิจ/งานบุคคล
bulletศัพท์กฎหมายใกล้ตัว
dot
ตอบรับข้อมูลข่าวสาร

dot




บทนำ
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้น นอกเหนือจากรวบรวมตัวบทกฎหมายแล้ว ยังมีบทความน่ารู้/สาระน่าอ่าน คำพิพากษาฎีกาแรงงานสำคัญๆ เป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้อง


HRLAW UPDATE !!icon

¤ อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล


More...
dot

ฎีกาสำคัญicon

ได้คัดเลือกและหยิบเอาคำพิพากษาฏีกาใหม่ๆ หรือฎีกาที่สำคัญๆ ซึ่งศาลสูงสุดได้วินิจฉัยและวางหลักการตีความข้อกฎหมายไว้ เพื่อให้ศึกษากัน เป็นแนวทางปฎิบัติ เมื่อจำเป็น(จริงๆ)ที่จะต้องใช้กฎหมายตัดสินปัญหาเรื่องคน อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาติดตามกัน....  

» พยาบาลนอกเวลา เป็นลูกจ้างตามกฎหมาย (ฎีกาที่ ๘๗๕/๒๕๔๘) new !!

» เงินโบนัส ไม่ใช่ค่าจ้างและมีอายุความฟ้องร้อง ๑๐ ปี (ฎีกาที่ ๒๒๔๔/๒๕๔๘) new !!

» ทดแทนกรณีชราภาพ ยื่นช้า..เสียสิทธิ (ฎีกาที่ ๓๖๒๒/๒๕๔๘) new !!

» ไม่มีงาน ไม่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าพนักงานแผนกอื่นที่จะโอนย้ายไปทำงานแทนได้  เลิกจ้าง..เป็นธรรม (ฎีกาที่ ๖๗๘-๖๘๐/๒๕๔๘) 

» โอนย้ายตำแหน่งลดลง แม้จะจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ (ฎีกาที่ ๘๖๘/๒๕๔๘) 


More...


หน้าต่างแรงงานicon

ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน นายจ้างลูกจ้างในเชิงข่าวประชาสัมพันธ์ มติครม.หนังสือชี้แจงจากกรมสวัสฯ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม หรือหน่วยงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง 

วันหยุดราชการกรณีพิเศษปี ๒๕๔๙


More...
dot
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๕๐icon

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (รอปรับปรุง)


More...
dot
เกาะติดยกร่างกฎหมายicon

» ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.....


More...
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.